Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

fuckthisfuckthat
4676 fc41
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialittledarling littledarling
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
4758 fe3a 500
Reposted frombiru biru viakaktu kaktu

December 09 2016

fuckthisfuckthat
8127 b0e9 500
Reposted frommart6na mart6na viaatranta atranta
fuckthisfuckthat
5058 7966 500
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
3637 da53
fuckthisfuckthat
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
fuckthisfuckthat
6972 2e76
Reposted fromDisney Disney viaatranta atranta
fuckthisfuckthat
9400 984e
Reposted fromzciach zciach viaRani Rani
fuckthisfuckthat
0104 7cc2
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaRani Rani
fuckthisfuckthat
7186 01f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRani Rani
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
fuckthisfuckthat
9010 0f73 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viatoffifee toffifee
fuckthisfuckthat
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— różewicz.
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
fuckthisfuckthat
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadotknij dotknij
fuckthisfuckthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl