Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

fuckthisfuckthat
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaretaliate retaliate
fuckthisfuckthat
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
— Herbert
Reposted fromsercowisko sercowisko vialittledarling littledarling
fuckthisfuckthat
Reposted fromtfu tfu viakaktu kaktu
fuckthisfuckthat
3018 a026
Reposted fromusual usual viakaktu kaktu
fuckthisfuckthat
2547 884f 500
Reposted frompffft pffft vialittledarling littledarling
fuckthisfuckthat
2882 849b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadotknij dotknij

January 17 2017

fuckthisfuckthat
9953 82f7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamakemewannadie makemewannadie
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
Artur Rojek Inaczej
fuckthisfuckthat
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie

January 02 2017

8385 1e02
Reposted fromvianne vianne viahajskul hajskul
fuckthisfuckthat
grafika alternative, beauty, and fashion
Reposted fromweightless weightless viaatranta atranta
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
0913 c5ae
Reposted fromthinredline thinredline viadidlirnik didlirnik
fuckthisfuckthat
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Marek Hłasko "Brudne czyny"
Reposted fromMissMurder MissMurder viakaktu kaktu
fuckthisfuckthat
8114 3949
Reposted fromsolovely solovely viatoffifee toffifee

December 28 2016

fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
8509 51b7 500
Reposted fromMuppet Muppet viatoffifee toffifee
fuckthisfuckthat
...ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis
Reposted frompomidoroowka pomidoroowka viatoffifee toffifee
fuckthisfuckthat
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viazwierzejuczne zwierzejuczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl